(+420) 606076565

REGULAMIN AUKCJI


1. INFORMACJE OGÓLNE
Warunki aukcji określają procedurę sprzedaży pojazdów na aukcji ze wzrostem ceny. Warunki są równe dla wszystkich uczestników aukcji. W kontekście tych warunków pojazd - jest to dowolna technika, opublikowana w sekcji Internet-portalu „Aukcji”, który dzięki swojej konstrukcji jest przeznaczony do jazdy po drodze lub wodzie (samochody, przyczepy, naczepy, ciągniki, kupe, quady, motocykle, śnieg motocykle, narty wodne, łodzie itp.). Każdy pojazd otrzymuje numer aukcji (numer partii).
Wszystkie pojazdy są sprzedawane na aukcji wyłącznie za zgodą właścicieli pojazdów. Pojazdy nie są wyalienowane od nikogo, nie ma w nich sporów, nie mają uciążliwych długów ani żadnych rzeczywistych lub obowiązkowych praw, nie podlegają zakazowi lub aresztowaniu.

2. UCZESTNICTWO W AUKCJI Аукцион немедленной покупки
Dla firm zajmujących się autohandlem
Uczestnikiem aukcji jest każda firma, która zajmuje się sprzedażą samochodów i jest płatnikiem VAT, a przedstawiciel której, zapoznał się z warunkami aukcji i akceptuje je, co potwierdza podpisanie tych warunków i zawarcie umowy serwisowej z WebAutoBid.eu. Osoba prawna musi przedstawić przedstawicielowi WebAutoBid.eu dokument dotyczący prawa do reprezentacji konkretnej firmy przed podpisaniem umowy. 
W przypadku podmiotów prawnych będących podatnikami VAT wszystkie samochody są sprzedawane bez podatku VAT.

Dla osoby fizycznej i prawnej
Uczestnikiem aukcji jest każda osoba fizyczna i każda firma, która zapoznała się z warunkami i je zaakceptowała, co potwierdza podpisanie niniejszych warunków i zawarcie umowy o świadczeniu usług z WebAutoBid.eu i dokonała wpłaty 500EUR (kaucja).  Osoba prawna musi przedstawić dokument dotyczący prawa do reprezentacji konkretnej firmy przedstawicielowi WebAutoBid.eu przed podpisaniem umowy.
Jeżeli uczestnik aukcji nie chce już uczestniczyć w aukcji, aukcja zwraca kaucję w ciągu dwóch bankowych dni roboczych od daty powiadomienia.
W przypadku podmiotów prawnych będących podatnikami VAT wszystkie samochody są sprzedawane bez podatku VAT.

3. RODZAJE AUKCJI
3.1.  Aukcja standardowa
Aukcja otwarta, która umożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w aukcji i obstawianie zakładów przeciwko innym uczestnikom aukcji z całego świata, który rozpoczyna się po opublikowaniu pojazdu na platformie aukcyjnej WebAutoBid.eu i kończy w dniu i godzinie określonej dla danego pojazdu.
Na tych aukcjach wystawione są pojazdy o określonej cenie początkowej. W procesie licytacji aukcja określa ostateczną cenę pojazdu.
Jeśli po zakończeniu aukcji zaoferujesz najwyższą cenę pojazdu, wygrywasz aukcję.
Wygrana aukcja nie oznacza jednak, że samochód zostanie sprzedany. Właściciel pojazdu w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu aukcji decyduje, czy sprzedać pojazd po cenie zaoferowanej przez Ciebie, czy nie. Status zwycięzcy aukcji jest przyznawany klientowi, który zaoferował najwyższą ofertę. W przypadkach, gdy stawka między dwoma lub więcej uczestnikami aukcji jest taka sama, zwycięzcą aukcji jest uczestnik, który jako pierwszy zaoferował najwyższą cenę.
WebAutoBid.eu wysyła uczestnikom aukcji wyniki aukcji e-mailem.

3.2. Izpirkšana Kup natychmiast
Aukcja otwarta, która umożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w aukcji i obstawianie zakładów przeciwko innym uczestnikom aukcji z całego świata, który rozpoczyna się po opublikowaniu pojazdu na platformie aukcyjnej WebAutoBid.eu i kończy w dniu i godzinie określonej dla danego pojazdu. Ponadto istnieje możliwość natychmiastowego zakupu pojazdu po cenie określonej dla danego pojazdu (Kup natychmiast).
Na tej aukcji wystawiane są pojazdy o pewnej początkowej cenie i cenie, po której pojazd można kupić od razu. W procesie licytacji aukcja określa ostateczną cenę pojazdu.
Jeśli po zakończeniu aukcji zaoferujesz najwyższą cenę pojazdu, wygrywasz aukcję.
Wygrana aukcji nie oznacza, że samochód zostanie sprzedany. Właściciel pojazdu w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu aukcji decyduje, czy sprzedać pojazd po cenie zaoferowanej przez Ciebie, czy nie. Jeśli zaoferowałeś cenę określoną dla konkretnego pojazdu (Kup natychmiast), masz 100% prawo do zakupu tego pojazdu natychmiast po określonej cenie.
WebAutoBid.eu wysyła uczestnikom aukcji wyniki aukcji e-mailem.

3.3.  Aukcja "w ciemno"
Aukcja zamknięta, w której pojazd ma ukrytą cenę. Podczas tej aukcji uczestnik ma możliwość złożenia najwyższej oferty bez znajomości oferty oferowanej przez innych uczestników.
Pod koniec aukcji następuje podsumowanie wyników wszystkich uczestników aukcji. Zwycięzcą jest uczestnik, który zaoferował najwyższą ofertę. Jeśli 2 lub więcej uczestników zaoferowało najwyższą ofertę, wówczas (na aukcji w ciemno) wygrywa ten, kto zaoferował ten zakład. Podobnie jak w przypadku standardowej aukcji, najwyższa oferta jest oferowana właścicielowi pojazdu. Właściciel pojazdu w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu aukcji decyduje, czy sprzedać pojazd po cenie zaoferowanej przez Ciebie, czy nie. Status zwycięzcy aukcji jest przyznawany klientowi, który zaoferował najwyższą ofertę. W przypadkach, gdy stawka między dwoma lub więcej uczestnikami aukcji jest taka sama, zwycięzcą aukcji jest uczestnik, który jako pierwszy zaoferował najwyższą cenę.
WebAutoBid.eu wysyła uczestnikom aukcji wyniki aukcji e-mailem.

3.4. Aukcja docelowa
"Aukcja docelowa" to aukcja, w której sprzedawca wskazał "cenę docelową", którą widzą uczestnicy aukcji, i może postawić swoje zakłady bliżej tej ceny. Jeśli uczestnik postawił zakład znacznie niższy niż określona "cena docelowa" i wygrał aukcję z najwyższą ceną, istnieje małe prawdopodobieństwo, że sprzedawca potwierdzi tę transakcję. Jeśli jednak uczestnik postawi zakład równy lub wyższy niż "Cena docelowa", istnieje duża szansa, że sprzedawca potwierdzi transakcję.

3.5.   X-Time Standart
Jest to standardowa aukcja x-time, w której po zakończeniu standardowego czasu aukcji czas przedłuża się o jeszcze jedną minutę. Jeżeli w ciągu tej minuty którykolwiek z uczestników będzie licytować na dane auto, aukcja zostaje przedłużona o jeszcze kolejną minutę.

3.6.   X-Time Plus
Jest to aukcja X-time, w której sprzedawca umieszcza określoną ilość pojazdów. Dla wszystkich tych pojazdów po zakończeniu standardowego czasu aukcji, czas zostaje przedłużony o jeszcze jedną minutę. Jeżeli w ciągu tej minuty którykolwiek z uczestników aukcji będzie licytować na jakiekolwiek auto z oferty danego sprzedawcy, czas aukcji dla wszystkich pojazdów zostaje przedłużony o jeszcze kolejną minutę.

4. USŁUGA AUKCYJNA

Cena pojazdu Dla firm zajmujących się autohandlem Dla osoby fizycznej i prawnej
< - 3000 EUR 190 EUR 390 EUR
3000 - 10000 EUR 250 EUR 450 EUR
10000 - 20000 EUR 290 EUR 490 EUR
20000 - > EUR 360 EUR 560 EUR

5. DOSTAWA

Dostawa pojazdu następuje po pełnym opłaceniu rachunku, w ciągu od dwóch do czterech tygodni, w zależności od lokalizacji pojazdu, ale w rzadkich przypadkach może potrwać do ośmiu tygodni, jeśli pojazd znajduje się zbyt daleko od miejsca dostawy lub w kraju, w którym się znajduje, miejsce parkingowe pojazdu jest na wakacjach.
W przypadku wszystkich pojazdów aukcyjnych koszt transportu jest podany w przybliżeniu. Koszt transportu zależy od odległości, na której znajduje się pojazd i od wymiarów pojazdu.
Aby ustalić dokładny koszt transportu i czas dostawy konkretnego pojazdu, skontaktuj się z przedstawicielem WebAutoBid.eu

6. PŁATNOŚĆ POJAZDU AUKCYJNEGO
Gdy właściciel pojazdu zaakceptuje najwyższą ofertę, WebAutoBid.eu przekazuje zwycięzcy aukcji konto na łączną kwotę, która wskazuje wszystkie koszty wskazane na portalu dla danego pojazdu. Zwycięzca aukcji musi zapłacić tę fakturę w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. Zwycięzca aukcji nabywa prawo własności pojazdu zakupionego na aukcji po pełnej opłacie tego rachunku.
Jeśli uczestnik aukcji zaoferował najwyższą cenę i wygrał aukcję, ale po otrzymaniu faktury nie zapłacił jej w ciągu 3 dni roboczych lub odmówił zakupu pojazdu wygranego na aukcji, musi zapłacić WebAutoBid.eu karę w wysokości 10% proponowanej ceny za samochód.

7. STAN TECHNICZNY I GWARANCJA POJAZDU
WebAutoBid.eu zapewnia, że  pojazd odpowiada stanu i opisu podanego w portalu internetowym WebAutoBid.eu.
Należy zdawać sobie sprawę, że wszystkie licytowane pojazdy są używane, a zatem żadne reklamacje nie są przyjmowane w stosunku do małych i drobnych zarysowań na kabinie pojazdu, małe i nieznaczące ślady od uderzeń kamieni na nadwoziu, szyby, reflektory, przód lamp przeciwmgielnych, które powstały w eksploatacji pojazdu przez pewien przebieg.
Reklamacje nie są akceptowane w odniesieniu do zużycia szczegółów technicznych pojazdu w określonym czasie.
Reklamacje są przyjmowane w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu odbioru pojazdu w związku z rzeczywistą wadą, która nie została wskazana w portalu internetowym WebAutoBid.eu, a po otrzymaniu pojazdu została stwierdzona.

7.1 Procedura rozpatrywania reklamacji

 

Niezależni eksperci od samochodów:
Przeglądając naszą stronę, akceptujesz użycie plików cookie. Pliki cookie zapewniają optymalną nawigację i pozwalają nam gromadzić statystyki dotyczące odwiedzin na stronie. Dalsze informacje i ustawienia plików cookie.