(+371) 24441111

IZSOLES NOTEIKUMI 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdoti transportlīdzekļi. Noteikumi ir vienādi visiem izsoles dalībniekiem.
Par transportlīdzekli, tiek uzskatīta, jebkura publicēta ierīce, sadaļā „ Izsole”, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem vai uz ūdens (automašīnas, piekabes, puspiekabes, traktortehnika, kemperi, kvadracikli, motocikli, sniega motocikli, ūdens motocikli, laivas un citi). Katram transportlīdzeklim, tiek piešķirts izsoles kārtas numurs (Lot Nr.).
Visi transportlīdzekļi, tiek izlikti izsolē un tiek izsolīti, tikai un vienīgi ar transportlīdzekļu īpašnieku atļauju. Transportlīdzekļi nav nevienam atsavināti, tie nav apgrūtināti ar parādiem, vai jebkādām lietu un saistību tiesībām, tie neatrodas zem aizlieguma vai aresta. Nevienam no transporta līdzekļiem , nav nekādu strīdu, vai sarežģījumu apgrūtinājums.

 


2. DALĪBA IZSOLĒ   Аукцион немедленной покупки

Auto tirdzniecības firmai.

       Izsolē, var piedalīties jebkura Auto tirdzniecības firma, kura ir PVN maksātāja un kuras pārstāvis ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, un piekrīt tiem, ko apliecinājis, parakstot minētos noteikumus, un noslēdzis pakalpojumu līgumu ar WebAutoBid.eu. Juridiskai personai, pirms līguma parakstīšanas, jāuzrāda WebAutoBid.eu pārstāvim dokuments, par konkrētās firmas pārstāvības tiesībām.
Juridiskām personām, kuras ir PVN maksātājas, visi auto tiek pārdoti bez PVN.

 

Privātpersonai un juridiskai personai.   

     Izsolē var piedalīties jebkura fiziska, vai Juridiska persona, kura ir iepazinusies ar izsoles noteikumiem, piekrīt tiem, ko apliecinājusi, parakstot minētos noteikumus, noslēgusi pakalpojumu līgumu ar WebAutoBid.eu un iemaksājusi drošības naudu 500 Eiro apmērā. Juridiskai personai pirms līguma parakstīšanas jāuzrāda WebAutoBid.eu pārstāvim dokuments par konkrētās firmas pārstāvības tiesībām. Ja izsoles dalībnieks vairs nevēlās tālāk piedalīties izsolē, tad izsole atgriež iemaksāto drošības nauda, divu bankas darba dienu laikā no paziņošanas brīža.

Juridiskām personām, kuras ir PVN maksātājas, visi auto tiek pārdoti bez PVN.

 3. IZSOLES VEIDI

3.1 .  Standarta izsole
Atvērta izsole, kuras laikā dalībniekam ir iespēja piedalīties izsolē un veikt likmes pret citiem izsoles dalībniekiem no visas pasaules. Kas sākas ar brīdi, kad transportlīdzeklis ir publicēts izsoles platformā WebAutoBid.eu  un beidzas izsoles dienā, un laikā, kas norādīts konkrētajam transportlīdzeklim.
Šajā izsolē tiek izlikti transportlīdzekļi ar konkrētu sākotnējo cenu. Solīšanas procesā, šīs izsoles laikā tiek noteikta galīgā transportlīdzekļa cena.
Ja šīs izsoles beigās Jūs esat piedāvājis visaugstāko cenu, par transportlīdzekli, tad jūs esat uzvarējis izsolē.
Uzvara šajā izsolē, vēl nenozīmē, ka automašīna tiks Jums pārdota. Transportlīdzekļa īpašniekam 3 darba dienu laikā pēc izsoles beigām ir jāpieņem lēmums, vai pārdot Jums šo transportlīdzekli par Jūsu uzsolīto cenu, vai atteikt.

Dalībnieks, kurš uzsolījis augstāko cenu, iegūst izsoles uzvarētāja statusu. Gadījumos, kad likme starp diviem, vai vairākiem izsoles dalībniekiem ir vienāda, par izsoles uzvarētāju tiek uzskatīts dalībnieks, kurš pirmais ir uzsolījis izsoles cenas piedāvājumu.

WebAutoBid.eu  nosūta e-pastā visiem izsoles dalībniekiem izsoles rezultātus.

3.2. Izpirkšana Nopirkt uzreiz

Atvērta izsole, kuras laikā dalībniekam ir iespēja piedalīties izsolē un veikt likmes pret citiem izsoles dalībniekiem no visas pasaules. Kas sākas ar brīdi, kad transportlīdzeklis ir publicēts izsoles platformā WebAutoBid.eu , un beidzas izsoles dienā, un laikā, kas norādīts konkrētajam transportlīdzeklim, kā arī nopirkt uzreiz par cenu, kas norādīta konkrētajam transportlīdzeklim (Nopirkt uzreiz).
Šajā izsolē tiek izlikti transportlīdzekļi ar konkrētu sākotnējo cenu. Un cenu, par kuru šo transportlīdzekli var nopirkt uzreiz. Solīšanas procesā, šīs izsoles laikā tiek noteikta galīgā transportlīdzekļa cena.
Ja šīs izsoles beigās Jūs esat piedāvājis visaugstāko cenu par transportlīdzekli, tad jūs esat uzvarējis izsolē.
Uzvara šajā izsolē, vēl nenozīmē, ka automašīna tiks Jums pārdota. Transportlīdzekļa īpašniekam 3 darba dienu laikā pēc izsoles beigām ir jāpieņem lēmums, vai pārdot Jums šo transportlīdzekli par Jūsu uzsolīto cenu, vai atteikt. Ja Jūs esat veicis piedāvājumu par cenu, kas norādīta konkrētajam transportlīdzeklim (Nopirkt uzreiz), tad Jums ir 100% tiesības iegādāties šo transportlīdzekli, uzreiz par šo cenu.

WebAutoBid.eu  nosūta e-pastā visiem izsoles dalībniekiem izsoles rezultātus.

 

3.3.   Aklā izsole

Slēgta izsole, kurā transportlīdzeklim netiek norādīta cena. Šīs izsoles laikā dalībniekam ir iespēja piedāvāt savu augstāko likmi neredzot citu dalībnieku piedāvāto likmi.
Izsoles beigās tiek apkopoti rezultāti par visiem izsoles dalībniekiem. Uzvarētājs ir tas dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko likmi. Ja 2 vai vairāk dalībnieki ir piedāvājuši augstāko likmi, tad (aklajā izsolē) vienmēr uzvar tas, kurš šo likmi ir piedāvājis pirmais. Tāpat kā standarta izsolē, augstākā solītā likme tiek piedāvāta transportlīdzekļa īpašniekam. Transportlīdzekļa īpašniekam 3 darba dienu laikā pēc izsoles beigām ir jāpieņem lēmums, vai pārdot Jums šo transportlīdzekli par Jūsu uzsolīto cenu, vai atteikt.

Dalībnieks, kurš uzsolījis augstāko cenu, iegūst izsoles uzvarētāja statusu. Gadījumos, kad likme starp diviem, vai vairākiem izsoles dalībniekiem ir vienāda, par izsoles uzvarētāju tiek uzskatīts dalībnieks, kurš pirmais ir uzsolījis izsoles cenas piedāvājumu.

WebAutoBid.eu  nosūta e-pastā visiem izsoles dalībniekiem izsoles rezultātus. 

 

3.4.   Mērķa izsole

“Mērķa izsole” , ir izsole , kur pārdevējs ir norādījis “Mērķa cenu”, kuru izsoles dalībniekiem ir iespēja redzēt un virzīt savas likmes tuvāk šai cenai. Ja dalībnieks ir veicis likmi , stipri mazāk , nekā norādīta “Mērķa cena” un ir uzvarējis izsoli ar visaugstāko cenu. Pastāv maza iespēja , ka pārdevējs apstiprinās šo darījumu. Bet ja dalībnieks ir veicis likmi, kura ir vienāda, vai augstāka par “Mērķa cenu” , pastāv ļoti liela iespēja , ka pārdevējs šo darījumu apstiprinās.

 

3.5.    X-Time Standart

X-Time Standart - Šī ir standarta x-time izsole, kurā pēc izsoles standartlaika beigām, laiks pagarinās vel par vienu minūti. Ja šīs minūtes laikā, par šo auto kāds dalībnieks uzliek likmi, tad izsole pagarinās vēl par vienu minūti..

 

3.6.    X-Time Plus

X-Time Plus - Šī ir X-time izsole, kurā pārdevējs ievieto noteiktu daudzumu automašīnu. Visām šīm automašīnām pēc izsoles standartlaika beigām, laiks pagarinās vēl par vienu minūti. Ja šīs minūtes laikā, kāds izsoles dalībnieks uzliek likmi par jebkuru no šī pārdevēja automašīnām, tad izsoles laiks visiem šiem auto pagarinās vēl par vienu minūti..

 


 

4. IZSOLES PAKALPOJUMS

Transportlīdzekļa cena Auto tirdzniecības firmai Privātpersonai un juridiskai personai
< - 3000 EIRO 190 EIRO 390 EIRO
3000 - 10000 EIRO 250 EIRO 450 EIRO
10000 - 20000 EIRO 290 EIRO 490 EIRO
20000 - > EIRO 360 EIRO 560 EIRO

 5. TRANSPORTĒŠANA

Transportlīdzeklis tiek piegādāts pēc pilnīgas rēķina apmaksas, divu līdz četru nedēļu laikā atkarībā no transportlīdzekļa atrašanās vietas, bet retos gadījumos tas var būt pat līdz astoņām nedēļām, ja transportlīdzeklis atrodās ļoti tālu no piegādes vietas, vai tās atrašanās valstī ir svētki.

Visiem transportlīdzekļiem izsolē, Transportēšanas cenas ir norādītas aptuvenas.

Transportēšānas izmaksas ir atkarīgas no tā, cik tālu Transportlīdzeklis atrodas un tas, cik lieli ir transportlīdzekļa gabarīti.
Lai precīzi noskaidrotu konkrētā transportlīdzekļa transportēšānas izmaksas un piegādes termiņu, Jums ir jāsazinās ar
WebAutoBid.eu pārstāvi.
 
 

 6. IZSOLES TRANSPORTLĪDZEKĻA APMAKSA

Kad transportlīdzekļa īpašnieks ir piekritis nosolītajai cenai, tad WebAutoBid.eu piestāda izsoles uzvarētājam rēķinu, par kopējo summu, kurā ir norādītas visas izmaksas, kuras ir uzskaitītas portālā konkrētajam transportlīdzeklim. Izsoles uzvarētājam, pēc rēķina saņemšanas, 3 darbu dienu laikā ir jāveic maksājums. Izsoles uzvarētājs iegūst īpašuma tiesības uz izsolē nopirkto transportlīdzekli ar brīdi, kad pilnībā veicis šī rēķina apmaksu.
Ja izsoles dalībnieks ir uzsolījis augstāko cenu un vinnējis izsolē, bet pēc rēķina saņemšanas 3 darba dienu laikā nav to apmaksājis, vai viņš atsakās pirkt izsolē vinnēto transportlīdzekli, tad viņam ir jāmaksā
WebAutoBid.eu soda nauda 10% no automašīnas uzsolītās cenas.7. TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKAIS STĀVOKLIS UN GARANTIJA.

повреждения авто с аукциона

WebAutoBid.eu  garantē, ka izsolītais transportlīdzeklis atbilst norādītam stāvoklim un aprakstam, kas ir publicēts portālā WebAutoBid.eu
Vajadzētu saprast, ka visi izsolē izliktie transportlīdzekļi ir lietoti un tāpēc pretenzijas netiek pieņemtas par nelieliem, nenozīmīgiem skrāpējumiem, uz transportlīdzekļa virsbūves lakas, vai salonā, nelielim nenozīmīgiem akmeņu triecieniem, uz transportlīdzekļa virsbūves lakas, priekšējā stikla, priekšējiem lukturiem, priekšējiem miglas lukturiem, kuri ir radušies transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā, pie noteiktā nobraukuma.
Pretenzija netiek pieņemta par transportlīdzekļa tehnisko detaļu nolietojumu, pie noteiktā nobraukuma.
Pretenzija tiek pieņemta, par patiesu defektu, kurš nebija publicēts portālā
WebAutoBid.eu bet saņemot transportlīdzekli tas tika konstatēts, 48 stundu laikā (darba dienā) no tā saņemšanas brīža.

7.1 Sūdzību izskatīšanas kārtība


 

Neatkarīgie auto eksperti:
Ienākot mūsu mājaslapā Jūs piekrītat “cookies” politikai. Cookies politika ļauj ērtāk izmantot mūsu lapu un ļauj mums iegūt statistiku par mūsu mājaslapas apmeklējumiem. Papildus informācija par “cookies” politiku.