(+420) 606077744

PRAVIDLA AUKCE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Podmínky aukce stanoví postup prodeje vozidel v aukci se zvýšením ceny. Podmínky jsou stejné pro všechny účastníky aukce. V souvislosti s těmito podmínkami je vozidlem jakákoliv technika, zveřejněná v internetovém portálu „Aukce“, která je svou konstrukcí určená pro pohyb na silnicích nebo vodě (automobily, přívěsy, návěsy, traktory, karavany, čtyřkolky, motocykly, sněhové motocykly, vodní motocykly, lodě atd.).

Každému vozidlu je přiděleno číslo aukce (číslo šarže).

Všechny vozy jsou draženy výlučně se svolením majitelů vozidel. Vozidla nejsou nikomu odcizená, ohledně nich neexistují žádné neshody, nemají zatěžující dluhy nebo žádná skutečná a závazná práva, nejsou pod zákazem nebo zatčením.

 


2. ÚČAST V AUKCI   Аукцион немедленной покупки

Pro společnost Auto prodejce

Účastníkem aukce je každá společnost, která se zabývá prodejem automobilů a je plátcem DPH, její zástupce se seznámil s podmínkami aukce a přijal je, což potvrzuje podepsáním uvedených podmínek a uzavřením smlouvy o službách s WebAutoBid s.r.o.

Právnická osoba před podepsáním smlouvy musí předložit zástupci WebAutoBid s.r.o. dokument o právu zástupce zastupovat konkrétní společnost.

Právnickým osobám, které jsou plátci DPH registrované v ČR, všechna vozidla se prodávají s možností vrácení DPH, právnickým osobám, které jsou plátci a jsou registrované v jiném státě EU, auta se prodávají bez DPH.

 

Pro fyzické a právnické osoby

Účastníkem aukce je každá fyzická a právnická osoba, která je seznámená s podmínkami a souhlasí s nimi, což potvrzuje podepsáním uvedených podmínek a uzavřením smlouvy o službách s WebAutoBid s.r.o., a složila zálohu ve výši 500 EUR. Právnická osoba před podepsáním smlouvy musí předložit zástupci WebAutoBid s.r.o. dokument o právu zástupce zastupovat konkrétní společnost.

Pokud účastník aukce nechce dal pokračovat v aukci, aukce vrátí mu zálohu do dvou bankovních dní od data oznámení.

Právnickým a fyzickým osobám, které jsou plátci DPH registrované v ČR , všechna vozidla se prodávají s možností vrácení DPH, právnickým a fyzickým osobám, které jsou plátci a jsou registrované v jiném státě EU, auta se prodávají bez DPH.


3. TYPY AUKCE

3.1 .   Standardní aukce

Otevřená aukce, která umožňuje účastníkovi účastnit se aukce a provádět sázky proti jiným účastníkům aukce z celého světa, která začíná okamžikem zveřejnění vozidla na aukční platformě WebAutoBid s.r.o., a končí v den a čas určený pro konkrétní vozidlo. Na této aukci jsou vystaveny vozidla s určitou  vyvolávací cenou. V procesu nabízení v aukci se určuje konečná cena vozidla. Pokud jste na konci aukce nabídli nejvyšší cenu za vozidlo, jste vítězem aukce.
Vítězství v dražbě však neznamená, že auto bude Vám prodáno. Vlastník vozidla do 3 pracovních dnů na konci aukce rozhodne, zda vám toto vozidlo prodá za cenu, kterou nabízíte, nebo ne. Status vítěze aukce se uděluje účastníkovi, který nabídl nejvyšší cenu. V případech, kdy je sazba mezi dvěma nebo více účastníky aukce je stejná, vítězem aukce je účastník, který jako první nabídl tuto nejvyšší cenu. 

WebAutoBid s.r.o. zasílá účastníkům aukce výsledky aukce e-mailem.


3.2.  Izpirkšana  Koupit teď
Otevřená aukce, která umožňuje účastníkovi účastnit se aukce a provádět sázky proti jiným účastníkům aukce z celého světa, která začíná okamžikem zveřejnění vozidla na aukční platformě WebAutoBid s.r.o., a končí v den a čas určený pro konkrétní vozidlo. Navíc je možné okamžitě koupit vozidlo za cenu stanovenou pro konkrétní vozidlo (Koupit teď).

Na této aukci jsou vystaveny vozidla, která mají určitou vyvolávací cenu a cenu, za kterou lze vozidlo okamžitě koupit. V procesu nabízení v aukci se určuje konečná cena vozidla.

Pokud jste na konci aukce nabídli nejvyšší cenu za vozidlo, jste vítězem aukce. Vítězství v dražbě však neznamená, že auto bude Vám prodáno. Vlastník vozidla do 3 pracovních dnů na konci aukce rozhodne, zda vám toto vozidlo prodá za cenu, kterou nabízíte, nebo ne.

Pokud jste nabídli cenu určenou pro konkrétní vozidlo (Koupit teď), máte 100 % právo koupit toto vozidlo okamžitě za stanovenou cenu.

WebAutoBid s.r.o. zasílá účastníkům aukce výsledky aukce e-mailem.

 

3.3.   Slepá aukce

Uzavřená aukce, ve kterém má vozidlo skrytou cenu. V průběhu této aukce účastník má možnost učinit nejvyšší nabídku, aniž by věděl, sázení ostatních účastníků. 

Na konci aukce koná zobecnění výsledků všech účastníků aukce. Pokud 2 nebo více účastníků nabídlo nejvyšší nabídku, pak (v slepé aukci) vyhraje ten, kdo nabídl tuto sázku jako první.

Podobně jako ve standardní aukci nejvyšší nabízená cena se nabízí majiteli vozidla. Vlastník vozidla do 3 pracovních dnů na konci aukce rozhodne, zda vám toto vozidlo prodá za cenu, kterou nabízíte, nebo ne. 

Status vítěze aukce se uděluje účastníkovi, který nabídl nejvyšší cenu. V případech, kdy je sazba mezi dvěma nebo více účastníky aukce je stejná, vítězem aukce je účastník, který jako první nabídl tuto nejvyšší cenu.

WebAutoBid s.r.o. zasílá účastníkům aukce výsledky aukce e-mailem.

 

3.4.   Cílová aukce

"Cílová aukce" je aukce, ve které prodávající uvedl "cílovou cenu", kterou účastníci dražby vidí, a mohou své nabídky přiblížit k této ceně.
Pokud účastník sází mnohem méně, než je stanovená "Cílová cena" a vyhrál aukci s nejvyšší nabídkou, je malá pravděpodobnost, že prodávající transakci potvrdí.

Nicméně, pokud účastník učinil nabídku rovnou nebo vyšší než „cílová cena“, existuje velká pravděpodobnost, že prodávající tuto transakci potvrdí.

 

3.5.       X-Time Standard

Toto je standardní X-time aukce, kde se čas prodlužuje o jednu minutu po skončení standardního aukčního období. Pokud během této minuty někdo z účastníků nabídne za auto jinou cenu, pak se aukce prodlouží o další minutu.

 

3.6.       X-Time Plus

Toto je X-time aukce, kde prodejce umístí určité množství aut. U všech těchto vozů se po skončení standardního aukčního období čas prodlužuje o další minutu. Pokud během této minuty účastník aukce podá nabídku na některý z automobilů tohoto prodejce, bude aukční čas pro všechny tyto vozy prodloužen o další minutu.

 


 

4. AUKČNÍ SLUŽBY

 

 Cena vozidla  Pro společnost Auto prodejce Pro fyzické a právnické osoby
< - 3000 EUR 190 EUR 390 EUR
3000 - 10000 EUR 250 EUR 450 EUR
10000 - 20000 EUR 290 EUR 490 EUR
20000 - > EUR 360 EUR 560 EUR

 


5. DODÁNÍ

 

Dodání vozidla se provádí po úplném zaplacení faktury, a to v rozmezí dvou až čtyř týdnů, v závislosti na poloze vozidla, ale ve vzácných případech může trvat až osm týdnů, pokud je vozidlo příliš daleko od místa dodání, nebo v zemi, kde se nachází vozidlo je svátek, anebo, prodejce vozidla je na dovolené.

Pro všechna aukční vozidla náklady na dopravu jsou přibližné. Náklady na dopravu závisí na vzdálenosti, na které je vozidlo umístěno, a na rozměrech vozidla.

Chcete-li zjistit přesné náklady na dopravu a dobu dodání konkrétního vozidla, obraťte se na zástupce společnosti WebAutoBid s.r.o.

 


 


6. PLATBA AUKČNÍHO VOZIDLA

Jakmile majitel vozidla přijal nejvyšší nabídku, WebAutoBid s.r.o. zašle vítězi aukce fakturu na celkovou částku, ve které uvádí všechny náklady uvedené na internetovém portálu pro konkrétní vozidlo. Vítěz aukce musí tuto fakturu uhradit do 3 pracovních dnů od okamžiku jejího obdržení. Vítěz aukce se po úplném zaplacení této faktury nabývá vlastnictví vozu zakoupeného v aukci. 
Pokud účastník dražby nabídl nejvyšší cenu a vyhrál aukci, ale po obdržení faktury ji nezaplatil do 3 pracovních dnů, nebo odmítne koupit vozidlo které vyhrál v aukci, musí zaplatit WebAutoBid s.r.o. pokutu ve výši 10% z navrhované ceny za auto.

 7. TECHNICKÝ STAV A ZÁRUKA VOZIDLA.

повреждения авто с аукциона

WebAutoBid s.r.o. zaručuje, že aukční vozidlo odpovídá stavu a popisu uvedenému na webovém portálu WebAutoBid s.r.o. Je třeba vzít v úvahu, že všechna vozidla nabízená k dražbě jsou použitá, a proto nejsou přijaty nároky týkající se malých a drobných škrábanců na karosérii nebo v interiéru vozidla, malé a nevýrazné stopy z nárazů kamení na karoserii, čelním skle, předních světlometech, předních mlhových světlometech, které vznikly při provozu vozidla, po určitých kilometrech.

Reklamace nejsou přijata s ohledem na opotřebení technických detailů vozu po určitém ý počtu ujetých kilometrů. Reklamace týkající se skutečné vady jsou přijaty do 48 hodin (v pracovní dny) od okamžiku převzetí vozidla, s ohledem na skutečnou vadu, která nebyla uvedena na internetovém portálu WebAutoBid s.r.o. a po obdržení vozidla byla zjištěna.7.1 Postup pro vyřizování stížností

Nezávislí auto experty:
Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies. Soubory cookies Vám poskytují optimální navigaci a umožňují nám shromažďovat statistiky o návštěvách webových stránek. Další informace a nastavení cookies.