(+420) 606077744

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato "Politika důvěrnosti" (dále jen "Politika") se vztahuje na všechny "Uživatele" (dále jen - "Vy", "Vám", "Vaši") "Stránek" (dále jen "Stránky") skupiny WebAutoBid, která se skládá z WebAutoBid s.r.o., WEBAUTOBID Sp. Z O. O. a WebAutoBid SIA, jejichž kontakty lze nalézt na adrese: https://www.webautobid.eu/cz/nase-kontakty/ (dále jen "My", "Nám", "Nás").
Před odesláním objednávky si pozorně přečtěte Politiku. Postupem času můžeme zavést změny v politice, přečtěte si je prosím ještě před opětovným provedením nákupu.

V souladu s obecnými pravidly ochrany osobních údajů jsou osobní údaje veškeré informace, které lze použít k identifikaci osoby, jakož i veškeré informace o osobě, která již byla identifikována. Používáním služeb našich stránek nám poskytujete své osobní údaje, právo je zpracovávat a používat v souladu s pravidly stanovenými v Politice důvěrnosti a v "Pravidlech používání" (dále jen "Pravidla").

Zavazujeme se chránit soukromí a bezpečnost našich zákazníků a návštěvníků stránek, včetně Vaší. Používáním služeb našich stránek projevujete nám důvěru. Plně si toho oceňujeme a vážíme si důležitost soukromí a důvěrnosti Vašich údajů.
Dodržujeme zásadu minimalizace osobních údajů - nevyžadujeme, neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje, které nejsou nezbytné k dosažení účelu - nákupu zboží, služeb nebo získání informací.
Respektujeme Vaše soukromí a děláme vše možné, aby Vaše osobní údaje byly uloženy v bezpečí.
Neumožňujeme odesílání nežádoucích dopisů a v žádném případě nedovolíme prodej, pronájem ani předání osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mail, telefon atd.) třetím osobám.
Informace třetím osobám mohou být zveřejněny pouze na základě oprávněné žádosti.

Jste zodpovědný za pravdivost informací při zadávání objednávky nebo při kontaktování služby podpory zákazníků. Vy potvrzujete, že nejste mladší 18 let, a zavazujete se, že nepodniknete žádné kroky proti bezpečnosti stránek.

Neneseme odpovědnost za nesprávné, neúplné nebo chybné údaje, které poskytnete.

Používáním našich webových stránek a / nebo zakoupením zboží a / nebo služeb potvrzujete, že tuto politiku chápete a souhlasíte se sledováním změn v politice.

2. jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Při nákupu nebo spojení se službou zákaznické podpory poskytujete nám svoje osobní údaje. Při nákupu je povinné předkládání osobních údajů, protože bez něj nebudete moci provést nákup.

Shromažďujeme a ukládáme následující údaje:

- jméno a příjmení zákazníka;
- rodné číslo;
- adresa;
- název firmy;
- IČO;
- DIČ;
- telefonní číslo;
- e-mailová adresa;
- adresa dodání zboží nebo služeb.

Zpracováváme, ale neukládáme následující neosobní údaje:
- cookies.

Soukromé informace se používají pouze pro zajištění plnohodnotného servisu služeb a pro spojení se zákazníky.

Vaše osobní údaje můžeme obdržet pouze od Vás a pouze tehdy, pokud používáte služby na našich stránkách, jako například: při registraci k objednávce na našich stránkách, při spojení se zákaznickou podporou, při použití formuláře pro zpětnou vazbu nebo e-mailu.

3. platební informace

Při platbě za zboží a služby, co poskytují stránky skupiny WebAutoBid, můžeme shromažďovat a zpracovávat následující doplňující informace:
- číslo Vašeho bankovního účtu;
- název bankovní instituce;

4. Proč shromažďujeme vaše údaje

Shromážděné informace o Vás používáme proto, abychom:
- prodali naše zboží a služby;
- správně zpracovali a dodali Vaši zakázku;
- zabezpečili záruční podporu;
- odpověděli na Vaše otázky a poskytli Vám informace;
- zajistili Vám osobní přístup na naše stránky;
- spravovali Váš účet, pokud ho máte na našich stránkách;
- připravili anonymní statistiky o využívání stránek.

5. jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní informace zákazníka uchováváme 10 let:
- abychom poskytli zakoupenému zboží záruční podporu;
- abychom kontaktovali Vás ohledně požadavku;
- pro účetnictví;
- pro správu vašich nastavení a práv.

Po uplynutí 10 let budou Vaše osobní údaje zničeny, pokud nepožádáte o vymazání Vašich údajů prostřednictvím těchto stránek, nebo pokud osobně nepřijedete do kanceláře skupiny WebAutoBid (s dokladem totožnosti) v tomto období.

6. jak je organizována ochrana údajů

Naše stránky jsou uloženy v jednom z nejspolehlivějších datových center na světě.
Pro ochranu Vašich osobních údajů využíváme všech možností našeho poskytovatele služeb, včetně trvalé fyzické ochrany před neoprávněným přístupem a šifrováním po celý den.

Bezpečnost našich stránek je zajištěna následujícím způsobem a dalšími prostředky:
- šifrování přenosu dat pomocí standardu SSL;
- osobní údaje jsou uloženy na serverech v zašifrované podobě;
- Vaše osobní údaje jsou automaticky anonymizovány po dokončení objednávky (doručení, zrušení nebo vrácení);
- přístup k osobním informacím a údajům je omezený a možný pouze vybraným a autorizovaným zaměstnancům skupiny WebAutoBid, kteří používají autentizaci 2FA (dvou faktorová autentizace) a autentizaci privátního SSH klíče;
- zaměstnanci datových center nemají fyzický a / nebo vzdálený přístup na servery našich stránek;
- celodenní fyzické ochrana objektu a existující omezení přístupu;
- 24hodinový video dohled v datovém centru;
- biometrická kontrola vstupu s dvou faktorovou autentizací.

7. předání údajů třetím stranám

Třetí strany mohou také být datová centra, podpůrné služby, doručovací služby, poskytovatelé služeb cloudového úložiště atd. Zpracovatelé osobních údajů, kteří nám pomáhají poskytovat služby pro Vás. V každém případě je zpracovatelům předáno pouze množství dat potřebných k provedení konkrétního úkolu nebo poskytnutí konkrétní služby. S námi spojené třetí strany mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro zadané úkoly a bez našeho souhlasu nesmí být použity k jiným účelům nebo předány jiným osobám. Zpracovatelé údajů zajišťují ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony a předpisy a písemnou dohodou se skupinou WebAutoBid.

Osobní údaje mohou být předány příslušným veřejným orgánům a správním orgánům, včetně orgánů činných v trestním řízení, jako je například policie nebo jiné kontrolní orgány, ale pouze v případě potřeby a v souladu s právním řádem stanoveným zákonem.

8. předání údajů třetím státům

Skupina WebAutoBid nepředává osobní informace a jiné údaje třetím státům.
Vydávání osobních údajů a údajů jiných uživatelů je prováděno pouze na základě oprávněné žádosti.

9. POLITIKa cookies

Cookies jsou malé informační fragmenty, které stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení během návštěvy stránek.
To umožňuje serveru shromažďovat informace z prohlížeče, takže při návratu na stránky nemusíte data znovu zadávat.
Další informace o tom, jak soubory cookies fungují, můžete najít na adrese www.cookiecentral.com

10. jak používáme cookies

Používáme relaci a trvalé soubory cookies proto, abychom:
- zlepšili kvalitu poskytovaných služeb;
- rozpoznali nové a existující zákazníky;
- si pamatovali nastavení Vašich předvoleb, například nastavení pro zobrazení seznamu zboží;
- si pamatovali, zda jste již odpověděli na otázky vyskakovacích oken (nežádat Vás, abyste to udělali znovu);
- si pamatovali, zda souhlasíte (nebo ne) používat naše cookies na našich stránkách;
- poslali Vám propagační zprávy, které nejlépe vyhovují Vašim zájmům;
- získali spolehlivé informace o používání stránek, které nám umožní posoudit, jak dobře stránky vyhovují potřebám uživatelů a umožní nám provést nezbytná vylepšení;
- analyzovali, které stránky navštěvujete a které nástroje pro ochranu osobních údajů používáte.

Zapnuté cookies nejsou nutné pro základní funkce stránek, ale poskytnou vám lepší zkušenosti při používání stránek.
Soubory cookies však můžete kdykoli odstranit nebo blokovat. V takovém případě některé funkce těchto stránek nebudou fungovat správně.

Informace týkající se souborů cookies se nepoužívají k Vaší osobní identifikaci a shromážděné údaje jsou uložena pod naším dohledem.
Soubory cookies nejsou používány pro jiné účely než ty, které jsou zde uvedeny.

11. práva uživatele

Právní předpisy na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vám poskytují řadu práv, ale my musíme Vám zajistit možnost je využít.

- Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů, abyste ověřili správnost uložených informací a / nebo tyto údaje opravili nebo aktualizovali;
- kdykoli můžete odmítnout přijetí e-mailů zasláním oznámení na adresu nebo pomocí odkazu v elektronické poště;
- v případech, kdy jsou Vaše údaje zpracovávány s Vaším souhlasem, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, což je základem pro ukončení zpracování dat;
- máte právo na obdržení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů, právo na kontrolu zpracovaných údajů, získat informace o účelech zpracování, období zpracování, zdrojích přijetí údajů, jejich významu a důsledcích pro Vás;
- můžete požádat o úplné vymazání Vašich osobních údajů (pokud to není v rozporu se zákony České republiky).

Abychom chránili Vaši důvěrnost a bezpečnost, podnikneme příslušné kroky k ověření Vaší identity před poskytnutím informací, které požadujete o svých osobních údajích. Za tímto účelem Vás můžeme požádat o předložení osobního identifikačního dokladu a / nebo o osobní návštěvu naší kanceláře. Pokud nemůžete prokázat svou totožnost, můžeme Vaši žádost odmítnout.
Využijeme veškeré komerčně přiměřené úsilí, abychom Vám poskytli přístup k Vašim osobním údajům v souladu s právními předpisy do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti o přístup k osobní informaci, kterou ukládáme.

Musíte porozumět a přijmout rizika spojená s vymazáním Vašich osobních údajů, jako například:
- neschopnost identifikovat Vás jako našeho zákazníka v případě spojení se zákaznickou a záruční podpůrnou službou;
- problémy nebo neschopnost identifikovat Váš nákup v případě, pokud se obracíte na záruční servisní středisko;
- obtížnosti nebo úplná neschopnost získat nákupní dokumenty v případě ztráty;
- a jiná rizika.

12. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE ZPRACOVÁNÍ DAT

Správcem údajů a osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je WebAutoBid s.r.o., IČO: 24203467, Mělnická 109, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, Česká republika.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete napsat na e-mail:

V případě, pokud máte nějaké stížnosti na zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti, máte právo podat stížnost Státnímu inspektorátu údajů.

13. změny v politice

Pravidelně revidujeme naši politiku důvěrnosti. Veškeré změny budou publikovány na těchto stránkách. Tato politika důvěrnosti vstoupila v platnost a naposledy byla obnovena dne 25. května 2018.

Nezávislí auto experty:
Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies. Soubory cookies Vám poskytují optimální navigaci a umožňují nám shromažďovat statistiky o návštěvách webových stránek. Další informace a nastavení cookies.